Eco International AB

Eco International AB är ett svenskt utvecklingsföretag, grundat 2017. Företaget äger rättigheterna till de nyutvecklade
och miljövänliga absorbenterna Eco Land och Eco Sea. En för allt spill på land och en för spill av olja och bensin på vatten.
100% ekologiska och biologiskt nedbrytbara produkter, helt utan kemikalier. Produkterna tillverkas av biologiskt material
med god och billig tillgång över hela världen. Alla typer av spill/utsläpp kan hanteras på ett kostnadseffektivt sätt, vida
överlägset kända konkurrenter. Registrerat varumärke EU klass 1, 2019-05-04 samt svensk patentansökan 2020-06-04.
Detta är produkter som ersätter alla giftiga kemikalier i ett slag. Marknaden är enorm, den beräknas till 22 – 25 miljarder
USD/år. Spill på land som olja, fett, bensin/diesel, mat, blod, urin etc förekommer överallt och tas hand av Eco Land och
lämnar en ren, luktfri och torr yta. På minuter. Eco Sea flyter på vatten och inkapslar olja och bensin och behåller sin
flytförmåga, utan att läcka, till sanering kan börja. I dagar, veckor, månader.
Medsänder ett informationsblad. Vi har ett större prospekt som förklarar och visar mer av dessa produkter i detalj. I
erbjudandet finns med en mindre tillverkningsenhet som lätt kan flyttas geografiskt. Utbildad personal är också
tillgängligt.
För seriösa intressenter sänder vi varuprover. Vi kan också utföra demonstrationer av produkterna och då finns även
tillfälle att träffa uppfinnarna och huvudägaren. Mer info hur produkterna verkar finns på

https://www.youtube.com/watch?v=_pKp6qYsPQg

Nu hanteras all information av Nordiskföretagsförmedling www.nordiskforetagsformedling.se
Ansvarig företagsmäklare/företagsekonom Stefan Johansson +46 725 557 689. Uppskattad köpeskilling, inklusive
tillverkningsenhet, är 55 miljoner SEK + royalty.

Mer info Klicka här

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på whatsapp
Dela på email
Dela på skype

Fler objekt:

Vi använder cookies för att ge våra användare en bättre upplevelse på vår hemsida
Acceptera
Integritetspolicy