Företagsvärdering

Vad är företagsvärdering och när används det?

Företagsvärdering används när det ekonomiska värdet på företaget eller verksamheten behöver uppskattas. Tjänsten brukar användas vid köp, investering, eller försäljning i företag. Ett annat syfte med företagsvärdering är för underlag vid banklån. Det finns olika tillvägagångssätt till att få ett värde.

Visst kan man själv räkna ut värdet på företaget, men det blir svårt att inte överskatta om man är ägare för sitt egna företag. Många ägare har byggt upp sina företag med mycket slit och möda, vilket ger en större tendens till att överskatta företagets värde. Med en oberoende värderingsexpert blir det en objektiv värdering som återspeglar företagets faktiska värde.

Vi hjälper dig att värdera företag!

Som en oberoende värderingsexpert hjälper vi dig att värdera företag. Vi har internationella företagsmäklare som bland annat är specialiserade på försäljning av företag. Ytterligare har vi internationella investerare som vill växa och utvecklas i Sverige. Med hjälp utav dessa tillgångar och erfarenheter, samt mycket annat, kan vi få fram en så specifik och verklighetsbaserad företagsvärdering som möjligt.

Faktorer som avgör företagets värde

Först och främst är företagets värde beroende av vad köparna faktiskt kan betala, och vad marknaden ligger på. Det är beroende av hur mycket köpare kan låna, då det inte är många som betalar kontant i dagens läge. En annan faktor som påverkar företagets värde är hur den allmänna konjunkturen och ränteläget är. Vid ett högt ränteläge blir det svårt för möjliga köpare att ta lån. Om företaget saknar egna lokaler eller materiella tillgångar blir det svårt att säkra finansiering för köp av företag. En viktig faktor som påverkar företagets framtida avkastning och företagets värde är lokalkostnader. Om företaget har ett hyresavtal med låg hyra ökar företagets värde. Vid företagsvärdering räknas även företagets tillgångar in. Exempel är maskin- och fordonspark och fastigheter vara värda mycket mer än själva företaget. Det gäller inte för tjänsteföretag som sällan, eller inte, har några materiella tillgångar.

Vad finns det för exempel på faktorer som sänker företagets värde?

Första faktorn är företagets mobilitet. Ju svårare det är att flytta företagets verksamhet, ju sämre chans att locka fler köpare. Företag som e-handlare och webbaserade företag samt tjänsteföretag är därför mer attraktiva än ett lokalt företag med fast plats och lokal kundkrets. Sedan beror företagets värde på hur pass avancerat eller nischat det är. Om anställda behöver specialkunskaper sänker detta företagets värde. Ett företag med stark affärsidé som kan drivas av vem som helst är mest attraktiva.

Vad vi erbjuder

Paper building Companybroker Nordisk Företagsförmedling 07

När du anlitar oss kan du känna dig trygg! Vi erbjuder hög kvalité på försäljningsprocessen och vi marknadsför dig på rätt medier.

Key with house plan Companybroker Nordisk Företagsförmedling

Att köpa ett företag är en stor affär. Inför ett köp bör du bland annat göra en företagsbesiktning. Men självklart hjälper vi dig hela vägen.

Meeting of designers Companybroker Nordisk Företagsförmedling

Avveckla ditt aktiebolag snabbt och säkert. Att avveckla sitt aktiebolag är både snabbare och ett billigare alternativ än att likvidera sitt aktiebolag.