Välkommen till Marknadsplatsen

Här säljer ni er egen rörelse till en fast kostnad. 
Ni ordnar annonsmaterial, sköter visningar och all kontakt med era köpare.
Vi sköter annonsering, skriver inkråmsavtal till er eller ger er en mall av avtalsförslag. (inkråm)

Marknadsplats Normal

7900 sek

  1. Annonsering på vår hemsida
  2. Avtal inkråm

Marknadsplats Stor

9900 sek

  1. Annonsering på vår hemsida
  2. Avtal inkråm
  3. Annonsering dagligen på Instagram
  4. Annonsering dagligen på Linkedin

OBS annonseringen pågår tills objektet är sålt. Ingen tidsgräns